E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry

Není-li uvedeno jinak, semináře se konají vždy v úterý od 15:00 v PARA posluchárně (Viničná 7, 1. suterén).

 

Letní semestr 2023

14. 02. PŘEDSTAVENÍ NOVĚ ZADANÝCH PRACÍ – STUDENTI 1. ROČNÍKU PGS
- Kristýna Jelínková (Petr Volf): Efekt expozice hostitele slinám flebotomů na přenos patogenů / The effect of host exposure to sand fly bites on the course of pathogen transmission
- Jiří Novák (Vladimír Hampl): Metabarcoding střevních protist / Metabarcoding of intestinal protists
- Alena Revalová (Tomáš Macháček): Kožní imunita proti ptačím schistosomám: spouštěče, dynamika a zkřížená ochrana / Skin immunity against avian schistosomes: triggers, dynamics, and cross-protection
- Markéta Stejskalová (Magdaléna Jančářová): Role flebotomů v přenosu flebovirů / The role of sand flies in phleboviruses transmission

21. 02. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIZERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ 3. ROČNÍKU PGS
- Anna Brotánková (Jana Brzoňová)
: Hostitelské preference krevsajících dvoukřídlých podle vícehostitelských prvoků / Host preferences of bloodsucking diptera revealed by their blood parasites
- Vít Dohnálek (Pavel Doležal): Evoluce mitochondriální biogeneze / Evolution of mitochondrial biogenesis
- Alois Zdrha (Jan Tachezy): Virulentní faktory patogenních trichomonád / Virulence factors of pathogenic trichomonads (1. ročník PGS, přesunuto ze 14. 2.)

28. 02. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIZERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ 3. ROČNÍKU PGS
- Shen Siqi (Martin Zoltner): Drug target identification and translation into first-stage drug discovery approaches to find new cures against protist parasites
- Lenka Pacáková (Tereza Leštinová): Vývoj a biologie různých forem leishmanií / Development and biology of various forms of Leishmania parasites

07. 03. Carmen Priscilla Peña-Dia: Iron-Sulphur cluster assembly in an amitochondriate protist
Evolutionary Protistology Group, Department of Parasitology, Faculty of Science, Charles University

14. 03. REFERÁTY O PRŮBĚHU DIZERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTŮ 3. ROČNÍKU PGS
- Abishek Prakash (Jan Tachezy)
: Nekonvenční sekrece proteinů Trichomonas vaginalis / Unconventional protein secretion in Trichomonas vaginalis
- Manfred Schreiber (Petr Horák): Interakce larev tasemnic a vybraných typů nádorů v modelových hostitelích / Interactions of larval cestodes and selected tumors in model hosts
- Ronald Malych (Róbert Šuťák): Mechanismy kompetice o železo u jednobuněčných eukaryot / Mechanisms of competition for iron in unicellular eukaryotes

21. 03. Ivona Mladineo: Meet the sushi worms - Anisakis simplex complex
Laboratoř funkční helmintologie, parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR

28. 03. SEMINÁŘ K PROJEKTU UNCE
- Le Tien: tba
- Nadine Zimman: tba

04. 04. Jan Votýpka: the fresh Nature paper (to be confirmed)
Katedra parazitologie PřF UK

11. 04. Joel Dacks: Non-endosymbiotic organelle evolution (to be confirmed)
London's Global University

18. 04. David Modrý: Life cycles, hosts and pathogenicity of heteroxenous metastrongylid nematodes
Laboratoř veterinární a medicínské protistologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR

25. 04. Eva Nováková: tba (to be confirmed)
Laboratoř molekulární ekologie a evoluce Parazitologický ústav, Biologické centrum

02. 05. Martin Kamler: tba (to be confirmed)
Výzkumný ústav včelařský

Akce dokumentů