E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkum krásnooček ve visegradském prostoru

Laboratoře zabývající se výzkumem krásnooček ve visegradském regionu prožily rok intenzivní spolupráce

Spolecne foto

V roce 2013 probíhala za finanční podpory Visegradského fondu intenzívní spolupráce mezi skupinami zabývajícími se výzkumem krásnooček z Varšavské univerzity (skupina pod vedením prof. Boženy Zakrys), Univerzity Komenského v Bratislavě (skupina pod vedením prof. Juraje Krajčoviče), Ostravské univerzity (skupina pod vedením dr. Marka Eliáše) a Karlovy univerzity (skupina pod vedením Vladimíra Hampl). Tyto čtyři výzkumné týmy se v roce 2013 celkem čtyřikrát krát setkaly. Náplní květnového setkání v Týnci nad Vltavou a zářijového setkání v Třeboni byly přednášky a semináře. V červnu podnikly týmy terénní exkurzi do oblasti Mazurských jezer se základnou ve vesničce Sajzy v Polsku. Terénní výprava byla zaměřena hlavně na sběr vzorků euglen z přírody a na mikroskopii a determinaci euglen.  Závěrečné listopadové setkání v Praze bylo zaměřeno na laboratorní metodiky a bioinformatiku a sestávalo ze tří praktických workshopů – genomika, světelná+elektronová mikroskopie a imunofluorescence. I když to zní jako otřepaná fráze, nelze než konstatovat, že díky tomuto intenzivnímu roku se spolupráce mezi skupinami dostala na mnohem vyšší úroveň. I nadále plánujeme výměnné pobyty a brzy, doufejme, dojde i na společné publikace. Na odkazech naleznete postřehy z našich setkání z pohledu varšavské a ostravské laboratoře.

Publikováno: Úterý 14.01.2014 09:55

Akce dokumentů