E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSvět podle Parazita

Doc. Jan Votýpka napsal pro monotematické číslo časopisu Živa, věnované biodiverzitě, článek o rozmanitosti parazitů.

Praví paraziti (protista, helminti a členovci) tvoří významnou složku biodiverzity na Zemi. Kromě těchto tří klasických jednotek musíme mezi parazity zahrnout i několik dalších nesmírmě početných skupin organismů, jako jsou všechny viry, některé (eu)bakterie, všechen herbivorní hmyz, parazitoidy a epibionty.

V určitých ohledech by parazitologie měla být dominantním oborem biologie, protože k parazitům (sensu lato) beze vší pochyb patří většina druhů na naší planetě. Paraziti nejsou pasivními obyvateli dalších druhů, tvoří součást dynamického systému – symbiózy, dlouhodobého těsného vztahu mezi dvěma či více biologickými druhy. V takových biologických interakcích (mutualistických, komenzálních či parazitických) vede ztráta jednoho druhu k vyhynutí jiného (tedy koextenkci).

Třebaže parazitických druhů je nespočet, mnohé z nich vyhynuly nebo se staly kriticky ohroženými. Naskýtá se tak otázka, zda by alespoň v některých případech, kdy je to možné, neměli být s hostitelem chráněni jeho symbionti, a to včetně komenzálů a parazitů. 

 

Celý článek najdete v Živě 5/2019.

Publikováno: Sobota 12.10.2019 00:00

Akce dokumentů