E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře katedry parazitologie

Semináře se konají v úterý v 15:00 hodin v Parazitologické posluchárně Katedry parazitologie PřF UK v Praze, Viničná 7 první suterén - pokud není uvedeno jinak.

21. únor - Prezentace studentů 3. ročníku PGS parazitologie

Mgr. Vladimír Skála - Sledování hemocytárních aktivit u plžů po nákaze motolicemi

Mgr. Michaela Vlková - Imunitní aspekty přenosu leishmanióz

28. únor - Vědecké výstupy „Zeleného záměru“ (projekt MSM 0021620828)

Společný seminář/minisympozium řešitelských kateder

koordinátor prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.

ZAČÁTEK VE 13:00, KONÁ SE VE VELKÉ ZOOLOGICKÉ POSLUCHÁRNĚ !!!

6. březen - Obhajoba dizertační práce

Mgr. Lucie Ječná - Enzymy a antimikrobiální faktory ovlivňující časnou fázi vývoje leishmanií v přenašeči

13. březen - Forenzní entomologie: hmyz v kriminalisticke praxi

pplk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D. - Kriminalistický ústav Praha, Policie ČR

společný seminář Katedry parazitologie a Oddělení entomologie PřF UK v Praze

20. březen - Prezentace studentů 3. ročníku PGS parazitologie

Mgr. Jan Pyrih - Studium mitosomu Giardia intestinalis prostřednictvím technik reverzní genetiky

27. březen - Norsko, ryby, paraziti

Mgr. Jana Bulantová - Katedra parazitologie PřF UK v Praze

3. duben - Toxoplasma, Pneumocystis, Trichomonas, Leptospira - co mají společné?

Seminář ku příležitosti 105. výročí narození a 40. výročí úmrtí prof. Otto Jírovce¨

RNDr. Libor Mikeš, PhD. - koordinátor

10. duben - Koevoluce parazita a hostitele - od fylogeneze k populacím

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. - Laboratoř molekulární fylogeneze a evoluce parazitů,

PaÚ AVČR České Budějovice

17. duben - Detection of low level infestation of Triatoma infestans for Chagas disease surveillance

Alexandra Schwarz, Ph.D. – Laboratoř genomiky a proteomiky vektorů, PaÚ AVČR České Budějovice

24. duben - Paraziti a přírodní antiparazitika u orangutánů

MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. - Odd. parazitologie, ÚBZ PřF MU Brno

1. květen - Státní svátek – seminář se nekoná

8. květen - Státní svátek, Jírovcovy protozoologické dny – seminář se nekoná

15. květen - REZERVA, BUDE UPŘESNĚNO


Publikováno: Úterý 19.10.2010 21:30

Akce dokumentů