E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSEMINÁŘ | Lékařská parazitologie

Organizuje Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Česká parazitologická společnost.
Čas 05.10.2021
od 13:30 do 16:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Termín a čas: 5. října 2021, 13:30–16:30
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
Koordinátoři: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

 

PROGRAM:

Střevní schistosomóza importovaná z Afriky – patologický obraz
MUDr. Kateřina Prokešová, prim. MUDr. Zdeněk Prokeš, MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.

Difuzní kožní leishmanióza rezistentní na léčbu amfotericinem B na lipidovém nosiči
MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., Mgr. Ivana Zicklerová, RNDr. et MRes. Lenka Richterová, Ph.D., MUDr. Filip Rob, Ph.D. , Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Autochtonní případy kožní leishmaniózy u koní
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., MVDr. Petr Jahn, CSc.

Genotypizace a zoonotický potenciál giardiózy
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., Bc. Iva Hammerbauerová, Bc. Aneta Perglerová, MVDr. Lenka Lecová, Ph.D., Mgr. Ivana Zicklerová, RNDr. et MRes. Lenka Richterová, Ph.D., MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D., RNDr. E. Nohýnková, Ph.D.

Diseminovaná strongyloidóza u pacienta po neurochirugické operaci 
MUDr. Jan Kubele, RNDr. et MRes. Lenka Richterová, Ph.D.

Případy maligní malárie ve FN Bulovka v Praze
Mgr. Ivana Zicklerová, RNDr. et MRes. Lenka Richterová, Ph.D., MUDr. Jana Kulichová, MUDr.  Kristýna Minářová, MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.  

 

Publikováno: Pondělí 13.09.2021 11:45

Akce dokumentů