E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPoznání parazitů jako cesta k zamezení šíření nemocí

Cecilia Stahl Vieira je držitelkou prestižního postdoktorandského grantu Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship. Na konci srpna se s rodinou přestěhuje do Prahy, kde bude pracovat v laboratoři prof. Petra Volfa.

 

Cecilia Stahl Vieira je držitelkou prestižního postdoktorandského grantu Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship. Přestože úspěšná laureátka pochází z Brazílie, na konci srpna se s rodinou přestěhuje do Prahy, kde bude pracovat na projektu společně s odborníky z týmu profesora Petra Volfa na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Tento projekt by mohl u hmyzu zvaného flebotomové zjistit molekulární mechanismy, které by zabránily přenosu Leishmania infantum, původce jednoho z nejzávažnějších parazitárních onemocnění - viscerální leishmaniózy.

Co Vás přivedlo ke studiu parazitologie, co Vás na tomto oboru zaujalo?

Už od školních let jsem měla ráda genetiku. V té době se hodně mluvilo o ovci Dolly a o nesčetných možnostech a pokrocích, které by genetické inženýrství a klonování mohly přinést do humánní a veterinární medicíny. Tehdy jsem se v duchu rozhodla, že budu studovat biologii a budu vědcem, který bude pracovat v laboratoři. Samozřejmě jsem v té době ještě netušila v jakém oboru. V té době, kdy mi bylo teprve 17 let, jsem ani nevěděla co to obor výzkumu je. Poté jsem složila přijímací zkoušky na biologické vědy na Universidade Federal Fluminense v Rio de Janeiru, která je jedna z nejlepších univerzit v Brazílii. Během prvního ročníku jsem se dala do řeči s některými staršími studenty a zaujala mě Laboratoř biologie hmyzu, jejímž výzkumným směrem byla interakce parazit-vektor (vektor je členovec, nejčastěji hmyz, který šíří infekci z jednoho hostitele na druhého- poz.red.). Jako model jsem používala krevsající ploštici Rhodnius prolixus z podčeledi Triatominae, přenašeče Trypanosoma cruzi, původce Chagasovy choroby (parazitární onemocnění, které se vyskytuje především v Latinské Americe poz.red.). Rozhodla jsem se požádat o stipendium na vědeckou iniciaci, v rámci které bych studovala interakci mezi Trypanosoma rangeli a Rhodnius prolixus se zaměřením na aktivaci hmyzí buněčné imunity. Stala jsem se posedlou výzkumem interakcí mezi parazitem a hostitelem a tím, jak se paraziti geneticky přizpůsobují hostiteli, aby zajistili své přežití a přenos na dalšího hostitele.

 

▶️ Celý článek si přečtěte v popularizační rubrice fakultního webu.

 

Publikováno: Pondělí 03.04.2023 09:05

Akce dokumentů