E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníParazitologické číslo časopisu Živa s přílohou 90 let Přírodovědecké fakulty UK

Říjnové číslo časopisu Živa (5/2010) je věnováno problematice parazitismu, jakožto evolučně velice úspěšné životní strategie.

estnáct článků z celkem 18 příspěvků na křídových stranách představuje rozmanitý svět parazitických organismů, jejich často komplikované životní cykly a přizpůsobení, způsoby přenosu i dopady na populace hostitelů. Jednotlivé články pokrývají celou škálu parazitů - jednobuněčných i mnohobuněčných, rostlinných i živočišných.

Ke vzniku parazitologického čísla Živy významně přispěli pracovníci katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kteří jsou autory nebo spoluautory 5 článků.

V. Hampl: Diverzita parazitů
P. Horák: Motolice - parazitičtí červi s nejkomplikovanějšími životními cykly
J. Votýpka: Kdo za to může? Aneb životní cykly leishmanií
D. Modrý, J. Votýpka: Infekční nemoci jako další hrozba biodiverzitě?

Populárně vědecký časopis Živa je nejstarší český přírodovědecký časopis (založený roku 1853 J. E. Purkyněm). Přináší původní recenzované příspěvky ze všech oborů biologie, od molekulární biologie a virologie až po terénní botaniku a zoologii, které bývají doplněny bohatým fotografickým materiálem. Nejlepším článkům jsou každoročně udělovány ocenění v pěti různých kategoriích. Živa vychází 6x ročně, vydává ji Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd České republiky. Další informace o Živě můžete najít na http://ziva.avcr.cz.


Celý obsah čísla 5/2010 čas. Živa:

P. Šíma, I. Trebichavský: Rozpoznávání - základ imunity (V.)
J. Flégr: Vítejte v báječném novém světě parazitů
V. Hampl: Diverzita parazitů
J. Lukeš: Dva „staré“ druhy trypanozom - petite mutanti trypanozomy spavičné
M. Štech a kol.: Rostliny jako paraziti
M. Vohník: Zelení dříči a pobledlí podvodníci - rostliny, mykoheterotrofie a mixotrofie
T. Dostálek, Z. Münzbergová: Kdo jsou hostitelé našich lněnek
L. Hrouda: Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy V. Ostřice: synonymum chladu a vlhka?
D. Stančík: Podivuhodný život mykoheterotrofní rozkolničky Lacandonia schismatica
M. Skuhravá, V. Skuhravý: Hálky na rostlinách
P. Bogusch: Parazitické strategie blanokřídlých
J. Straka: Jsou řasníci stále záhadní?
P. Samaš, T. Grim: Globální experiment s ptačí ekologií: co se stane, když se evropský pták ocitne na Novém Zélandu?
P. Horák: Motolice - parazitičtí červi s nejkomplikovanějšími životními cykly
M. Ondračková: Slunečnice pestrá a její ektoparaziti v Evropě
M. Jirků: Parazitolog na cestách aneb ichtyoparazitologie v Africe
J. Votýpka: Kdo za to může? Aneb životní cykly leishmanií
D. Modrý, J. Votýpka: Infekční nemoci jako další hrozba biodiverzitě?

Full textová veze čísla http://ziva.avcr.cz/2010-5/

Publikováno: Úterý 09.11.2010 23:00

Akce dokumentů