E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací - zima 2020

Bc. Lenka Pacáková: Amastigoti různého původu: srovnání proteomu a vývoje v přirozeném přenašeči.
Čas 29.01.2020
od 11:00 do 12:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Komise: Předseda:   prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
  Členové: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
 
Bc. Lenka Pacáková 11:00 Obhajoba: Amastigoti různého původu: srovnání proteomu a vývoje v přirozeném přenašeči.
    Vedoucí práce:   RNDr. Mgr. Tereza Leštinová, Ph.D.
    Oponent(i): RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D.
    Konzultant(i):   Mgr. Karel Harant
Publikováno: Čtvrtek 16.01.2020 19:25

Akce dokumentů