E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací - podzim 2021

Čas 14.09.2021
od 09:30 do 13:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Komise: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (předseda), Mgr. Pavel Doležal, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.


Bc. Markéta Černíková
09:30 Obhajoba: Inhibitory Kunitzova typu u Eudiplozoon nipponicum
Vedoucí práce: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Lucie Jedličková, Ph.D.

Bc. Iva Hammerbauerová
10:30 Obhajoba: Molecular characterization and zoonotic potential of Giardia intestinalis populations from pets
Vedoucí práce: RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Bc. Alexandra Satrapová
11:30 Obhajoba: Charakterizace proteinů polární trubice mikrosporidií
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Markéta Petrů, Ph.D.

Publikováno: Pátek 03.09.2021 13:00

Akce dokumentů