E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Obhajoby diplomových prací - podzim 2020

Čas 10.09.2020
od 09:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Komise: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (předseda), doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., RNDr. Iva Kolářová, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.


Bc. Vít Dohnálek
09:00 Obhajoba: Evoluce importu proteinů do mitochondrií
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marian Novotný, Ph.D.

Bc. Barbora Chalupová
10:00 Obhajoba: Haemoproteus u pěvců: prevalence a dynamika infekce
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent(i): doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.

Bc. Anna Brotánková
11:00 Obhajoba: Trypanosomy skupiny T. theileri u kopytníků v České republice
Vedoucí práce: RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Oponent(i): MVDr. Jana Juránková, Ph.D.
Konzultant(i): doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.

Bc. Irena Parohová
13:00 Obhajoba: Parazitem indukovaná apoptóza u myší infikovaných neuropatogenní schistosomou Trichobilharzia regenti
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Macháček
Oponent(i): prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Bc. Manfred Schreiber
14:00 Obhajoba: Vliv tkáňových helmintů na rozvoj nádorových onemocnění v modelových organismech
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Bc. Anna Krylová
15:00 Obhajoba: Využití metody phage display při zkoumání povrchových antigenů Leishmania mexicana
Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Konzultant(i): Laura Adrienne André Willen, M.Sc., Ph.D.

Publikováno: Úterý 04.08.2020 10:50

Akce dokumentů