E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací - jaro 2020

Čas 17.07.2020   09:30
20.07.2020   11:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Komise: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (předseda), doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D., Mgr. Pavel Doležal, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.


 

Pátek 17. července 2020

Bc. Ronald Malych
09:30 Obhajoba: Proteins interacting with oxygen and its reactive species in Naegleria gruberi
Vedoucí práce: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D.
Konzultant(i): doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Bc. Marie Zelená
10:30 Obhajoba: Functional study of the SUF pathway in the cell of Monocercomonoides exilis and Paratrimastix pyriformis
Vedoucí práce: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.
Konzultant(i): Carmen Priscila Peňa Diaz

Bc. Kristina Sovová
11:30 Obhajoba: Bakterie rodu Asaia a Wolbachia u flebotomů
Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent(i): RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Konzultant(i): Mgr. Magdaléna Jančářová, Ph.D.

 

Pondělí 20. července 2020

Bc. Kristýna Glanzová
09:00 Obhajoba: Role katalázy a chitinázy v životním cyklu leishmanií
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Petr Kodym, CSc.

Bc. Ida Hanušniaková
10:00 Obhajoba: Leishmaniózy Alžírska a Maroka - prenášači a rezervoároví hostitelia
Vedoucí práce: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Oponent(i): doc. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.

Publikováno: Čtvrtek 14.05.2020 15:55

Akce dokumentů