E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací

Čas 01.09.2022   09:00
02.09.2022   17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby diplomových prací proběhnou 1. a 2. září v místnosti B2P, Viničná 7

Komise: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (předseda); RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.; RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.; prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

1. září 2022

Bc. Alena Revalová
9:00 The skin immune response of mice infected with avian schistosomes
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Oponent(i): prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

Bc. Dominika Bačíková
10:00 Vývoj bičíkovců rodu Porcisia a podrodu Mundinia ve flebotomech (Diptera: Psychodidae) a tiplících (Diptera: Ceratopogonidae)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.

Bc. Klára Poloprutská
11.00 Trypanosomy zelených skokanů (rod Pelophylax)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent(i):prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Bc. Lucie Krejbichová
13:30 Metabolismus železa u parazitické améby Acanthamoeba castellanii
Vedoucí práce:RNDr. Jan Mach, Ph.D.
Oponent(i):RNDr. Eva Horáková, Ph.D.

Bc. Monika Novotná
14:30 Pentózy jako zdroje energie Mastigamoeba balamuthi
Vedoucí práce:RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.
Oponent(i):prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

 

2. září 2022

Bc. Kristýna Jelínková
9.00 Factors affecting the protective effect provided by sand fly saliva immunization on the outcome of Leishmania infection
Vedoucí práce: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Oponent(i): doc. Marie Lipoldová, CSc.

Bc. Aneta Pastyříková
10:00 Molekulární charakterizace faktorů účastnících se tvorby cystové stěny Giardia intestinalis.
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Bc. Jana Horáčková
11:00 Role extracelulárních váčků v přenosu dsRNA virů u parazitického prvoka Trichomonas vaginalis.
Vedoucí práce: RNDr. Petr Rada, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.

Bc. Markéta Rehbergerová
13:30 Toscana virus development in sand flies
Vedoucí práce :RNDr. Magdaléna Jančářová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Václav Hönig, Ph.D.

Bc. Markéta Stejskalová
14:30 Vývoj bakterií rodu Asaia ve flebotomech a jejich vliv na přenos leishmanií
Vedoucí práce: RNDr. Magdaléna Jančářová, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Mgr. Petra Procházková, Ph.D.

 

     
     
Publikováno: Čtvrtek 11.08.2022 15:45

Akce dokumentů