E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských prací - podzim 2021

Čas 02.09.2021
od 09:30 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Komise: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. (předsedkyně), RNDr. Daniela Horníková, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D., RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.


Anna Kadlecová
09:30 Obhajoba: Méně známí krevní paraziti ptáků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent(i): MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

Lenka Geržová
0:00 Obhajoba: Leucocytozoon u pěvců
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent(i): doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.

Aneta Karafiátová
10:30 Obhajoba: Potrava komárů a její vliv na plodnost a přenos parazitických prvoků
Vedoucí práce: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent(i): Mgr. Zdeňka Leipnerová

Kristýna Chobotová
11:00 Obhajoba: Role tiplíků v přenosu krevních parazitů ptáků
Vedoucí práce: RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Oponent(i): doc. MVDr. Alica Kočišová, Ph.D.

Alžběta Johánková
11:30 Obhajoba: Invaze hostitelských buněk mikrosporidiemi, zástupci Cryptomycota a Aphelida
Vedoucí práce: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.

Jan Bazger
13:30 Obhajoba: Elektronová bifurkace - nový fenomén v bioenergetice
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Kateřina Ženíšková

Martin Kurečka
14:00 Obhajoba: Biologicky aktivní látky vybraných modelových motolic
Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Konzultant(i): prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Jan Procházka
14:30 Obhajoba: Detekce a diagnostika motolic čeledi Schistosomatidae u hostitelů a v prostředí
Vedoucí práce: RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Oponent(i): Bc. Zikmund Bartoníček, MSc.

Ondřej Vosála
15:00 Obhajoba: Metody stanovení viability parazitických helmintů
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Oponent(i): PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Konzultant(i): Mgr. Barbora Šmídová

Publikováno: Pondělí 23.08.2021 13:05

Akce dokumentů