E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských prací

Čas 31.05.2024
od 09:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoby bakalářských prací proběhnou 31. května 2024 v PARA posluchárně (Viničná 7)

Komise: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. (předseda), RNDr. Magdaléna Jančářová, Ph.D., Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D., RNDr. Petra Lišková, Ph.D., RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

Karolína Blechová
9:00 Faunistika muchniček ČR a jejich hostitelské preference
Vedoucí: RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D.
Oponent: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.

Jana Hovorková
9:30 Blechy jako hostitelé a přenašeči bakterií
Vedoucí: Mgr. Iva Hammerbauerová
Oponent: RNDr. Alena Myslivcová Fučíková, Ph.D.

Lada Charvátová
10:00 Vliv teploty prostředí na biologii flebotomů a přenos leishmanií
Vedoucí: doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Oponent: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.

Vojtěch Strejc
10:45 Pachové signály podle kterých se orientují flebotomové a komáři
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent: Mgr. Jitka Štáfková, Ph.D.

Kateřina Kusá
11:15 Strategie regulace výskytu lidské schistosomózy
Vedoucí: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Oponent: Bc. Zikmund Bartoníček, M.Sc., Ph.D.

Tereza Žirovnická
11:45
Odlišnosti v biologii geografických kmenů motolice Schistosoma mansoni
Vedoucí: RNDr. Tomáš Macháček, Ph.D.
Oponent: Mgr. Kristýna Peterková

Kateřina Říhová
13:30 Chemoterapeutické strategie proti Trypanosoma cruzi.
Vedoucí: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent: Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.

Helena Přibylová
14:00 Riziko introdukce leishmanióz do Evropy
Vedoucí: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Oponent: RNDr. Barbora Vojtková, Ph.D.

Lucie Šírová
14:30 Glykolýza a substrátová fosforylace u parazitických prvoků
Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
Oponent: Mgr. Ronald Malych

Ondřej Zavadil
15:15 Mesocestoides spp. - spektrum druhů, hostitelů a životních cyklů
Vedoucí: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Oponent: RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.

Hedvika Lukesová
15:45 Interakce helmintů s hostiteli na hormonální úrovni
Vedoucí: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Oponent: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Publikováno: Pátek 17.05.2024 15:00

Akce dokumentů