E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce: Mgr. Markéta Petrů

Téma: Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost)
Čas 29.11.2019
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na UK PřF oznamuji, že

dne 29. listopadu 2019 ve 14:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Mgr. Markéta Petrů

 

na téma: Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes.
druh studia: doktorské
studijní program: P1522 Parazitologie
obor: 4XPARP Parazitologie
školitel: Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. (Katedra parazitologie)
oponent(i): prof. Martin Embley, Ph.D. (University of Newcastle, The medical School)
doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (Parazitologický ústav BC AVČR)
místo konání: Biocev, Průmyslová 595, Vestec, Červená seminární místnost, přízemí

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

 

  doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (Katedra parazitologie)
  předseda/předsedkyně komise

 

Za správnost: Věra Šmídová

Publikováno: Čtvrtek 10.10.2019 08:40

Akce dokumentů