E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce: Mgr. Lukáš Novák

Téma: Genomics of Preaxostyla flagellates. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec.
Čas 31.01.2020
od 10:00 do 12:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na UK PřF oznamuji, že

dne 31. ledna 2020 v 10:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Mgr. Lukáš Novák

 

na téma: Genomics of Preaxostyla flagellates
druh studia: doktorské
studijní program: P1522 Parazitologie
obor: 4XPARP Parazitologie
školitel: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (Katedra parazitologie)
oponent(i): prof. Robert Hirt, Ph.D. (Newcastle University, Faculty of Medical Sciences,)
prof. Mark Van der Giezen, Ph.D. (University of Stavanger, Centre for Organelle Research)
místo konání: BIOCEV, Vestec u Prahy

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

 

  prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (Katedra parazitologie)
  předseda/předsedkyně komise

 

Za správnost: Věra Šmídová

Publikováno: Čtvrtek 12.12.2019 00:05

Akce dokumentů