E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce: Mgr. Lucie Jedličková

Téma: Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae. Místo konání: Viničná 7, Praha 2 (PARA posluchárna)
Čas 21.10.2019
od 15:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na UK PřF oznamuji, že

dne 21. října 2019 v 15:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Mgr. Lucie Jedličková

 

na téma: Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae
druh studia: doktorské
studijní program: P1522 Parazitologie
obor: 4XPARP Parazitologie
školitel: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (Katedra parazitologie)
místo konání: Viničná 7, Praha 2, Parazitologická posluchárna, 1. suterén

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

 

  doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (Katedra parazitologie)
  předseda/předsedkyně komise

 

Za správnost: Věra Šmídová
Publikováno: Neděle 06.10.2019 23:30

Akce dokumentů