E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce: Mgr. Anna Novák Vanclová

Téma: Evolution of euglenid plastid proteome. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (červená seminární místnost).
Čas 13.12.2019
od 15:00 do 17:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na UK PřF oznamuji, že

dne 13. prosince 2019 v 15:00 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Mgr. Anna Novák Vanclová

 

na téma: Evolution of euglenid plastid proteome
druh studia: doktorské
studijní program: P1522 Parazitologie
obor: 4XPARP Parazitologie
školitel: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (Katedra parazitologie)
konzultant(i): RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. (Katedra parazitologie)
oponent(i): Ansgar Gruber, Ph.D. (Parazitologický ústav BC AVČR)
prof. Dr. Uwe Maier, Ph.D. (Philipps-Universität Marburg)
místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy, Červená seminární místnost (přízemí)

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

 

  doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. (Katedra parazitologie)
  předseda/předsedkyně komise

 

Za správnost: Věra Šmídová

Publikováno: Úterý 03.12.2019 00:10

Akce dokumentů