E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba disertační práce: Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc.

Téma: Translokace proteinů do hydrogenosomů Trichomonas vaginalis. Místo konání: BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec (místnost U2.020A/B)
Čas 06.12.2019
od 14:30 do 16:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Obhajoba disertační práce

Podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na UK PřF oznamuji, že

dne 6. prosince 2019 ve 14:30 hodin

se koná obhajoba disertační práce: Abhijith Radhakrishna Makki, M.Sc.

 

na téma: Protein translocation into hydrogenosomes of Trichomonas vaginalis
druh studia: doktorské
studijní program: P1522 Parazitologie
obor: 4XPARP Parazitologie
školitel: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (Katedra parazitologie)
oponent(i): doc. Hassan Hashimi, Ph.D. (Parazitologický ústav BC AV ČR)
místo konání: BIOCEV, místnost U2.020A/B, Vestec u Prahy

Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

 

  RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. (Katedra parazitologie)
  předseda/předsedkyně komise

 

Za správnost: Mgr. Valerie Havrdová
Publikováno: Úterý 03.12.2019 00:00

Akce dokumentů