E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvalifikační kurz pro absolventy parazitologie

"Laboratorní metody" - jde o kurz, který musí mít absolvent PřF, aby byl zařazen ve zdravotnictví jako odborný pracovník.

Informace Prof. L. Kolářové (1.LFUK):
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) získal
dotaci na proškolování lékařů i nelékařů po absolvování VŠ - pro naše
absolventy se jedná zejména o akreditovaný kvalifikační kurz -
"Laboratorní metody" (jde o kurz, který musí mít absolvent PřF, aby
byl zařazen ve zdravotnictví jako odborný pracovník). Cena účasti na
kurzu je 20 tisíc Kč.
Pokud je náš absolvent zaměstnán v mimopražském zdravotnickém zařízení
s úvazkem minimálně 0,6, tak mu IPVZ hradí celý účastnický poplatek z
výše zmíněné dotace. Dotace na kurz je využitelná ještě v
nadcházejících dvou letech, čili kromě našich starších absolventů,
kteří jsou již ve zdravotnictví a kurz potřebují, se může týkat i
našich čerstvých absolventů v roce 2011, kteří odejdou do
zdravotnictví mimo Prahu.

Publikováno: Neděle 18.12.2011 23:00

Akce dokumentů