E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKapitola v knize - The Leishmaniases: Old Neglected Tropical Diseases

Členové katedry Prof. Petr Volf a Dr. Vít Dvořák přispěli kapitolou o přenašečích (flebotomech) do knihy o leishmanázách vydané nakladatelstvím Springer.

Kapitola se zabývá různými aspekty biologie flebotomů, hlavních přenašečů parazitických prvoků rodu Leishmania. Popsán je životní cyklus flebotomů i část životního cyklu leishmanií, která se v jejich těle odehrává, od nakažení flebotoma při sání na infikovaném hostiteli přes vývoj infekčních stadií leishmanií a jejich přenos při sání na dalším hostiteli. Role různých druhů flebotomů v přenosu leishmanióz je vysvětlována z pohledu molekulárních interakcí mezi parazitem a jeho přenašečem v období vývoje leishmanií ve střevu flebotoma, představen je dnes široce akceptovaný koncept specifických a permisivních přenašečů i imunomodulační role slin flebotoma pro přenos a vývoj infekce Leishmanií v savčím hostiteli. Zmíněn je rovněž význam sexuálního rozmnožování leishmanií, které je vzácné, odehrává se právě ve fázi v přenašeči a může vést ke vzniku hybridů s odlišnými patologickými a epidemiologickými vlastnostmi. V druhé části kapitoly je představen široký přehled taxonomických skupin flebotomů ve Starém a Novém světě a epidemiologický význam jednotlivých druhů v přenosových cyklech různých druhů leishmanií.

Publikováno: Pátek 16.03.2018 08:20

Akce dokumentů