E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline (elektronické) informační zdroje - EIZ

Informace o přístupu k online informačním zdrojům

Existují dva typy přístupu k předplaceným online zdrojům:

 Přímý přístup:

autentikace probíhá na základě IP adresy, Uživatel, který sedí u počítače v síti PřF UK, je automaticky ověřen jako oprávněný. Zpravidla není třeba zadávát žádné přihlašovací údaje. Užitečné adresy:

Portál elektronických zdrojů UK - pez.cuni.cz

Portál elektronických časopisů UK - pec.cuni.cz

Portál elektronických knih UK - zde

 Vzdálený přístup:

je nutné použít, pokud se chcete připojit z počítače, který je mimo povolený rozsah IP adres (mimo síť PřF UK), vyžaduje účet CAS UK. Využívá se technologií EZproxy a Shibboleth. informace, odkazy a návod naleznete na této stránce.

alternativě je možno použít fakultní proxy, návod je k dispozici na stránkách fakultního CIT.

 

Návody:

Jak stahovat e-knihy z ebrary - návod vypracovaný Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

Jak číst e-knihy zabezpečené pomocí Adobe DRM - návod vypracovaný Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

Jak číst e-knihy na iPadu - návod vypracovaný Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

Jak číst e-knihy v Android zařízeních - návod vypracovaný Knihovnou společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích

Jak na offline výpůjčky e-knih pro čtečky - návod vypracovaný OPV PřF UK 

Jak na offline výpůjčky e-knih pro tablety - návod vypracovaný OPV PřF UK

Manuály a dokumentace k ebrary - informace na stránkách AiP

 

 

 

Akce dokumentů