E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRešeršní služby

Výstupem je strukturovaný bibliografický soupis literatury, vytvořený podle zadaných kritérií. Rešerše objednávejte Mail emailem , ve kterém bude uvedeno:

 

  • tématické vymezení rešerše (klíčová slova)

  • jazykové vymezení rešerše

  • časové vymezení rešerše

  • jakékoliv další údaje, které uznáte za vhodné

Akce dokumentů