E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHistorie

 

 

HMč_1První zmínka o založení muzea je datována do roku 1922, později Hrdlička v dopise prezidentovi T.G.Masarykovi ze dne 22.3 1929 projevil své přání založit muzeum člověka v Praze. Důvod vzniku vysvětluje nejlépe následující úryvek z tohoto dopisu – „ Jest to ironie osudu, že každá země má svá Musea zvířat, a všeho co člověk dělal,ale ani jedna, vlivem, zakořeněnených dogmat, nezmohla se dosud na Museum lidské filogenie, ontogenie,variace a fysického pokroku.

A mezi tím celá zajímavá pokolení lidská se ztrácejí vymíráním, míšením a měněním pod vlivem nových poměru.

 Dr. Hrdlička nabídl finanční podporu především založením fondů a vytvořil koncepci muzea, která obsahovala 4 základní oddělení :

  1. Fylogenetický vývoj člověka
  2. Cyklus lidského života
  3. Plemennou variaci
  4. Plemmenou pathologii a smrt

 Každé oddělení bylo doplněno přirozenými preparáty, odlitky, mapami, transparenty a diagramy.Původní koncepce muzea je zachována dodnes.Bohužel vlivem finanční krize utrpěly Hrdličkovy fondy, projekt na získaní samostatné budovy byl odložen a museální sbírky byly proto prozatímně umístněny do Klementina. Na podnět prof. J. Matiegky, ředitele Antropologického ústavu, byly sbírky přemístneny na PřF UK Albertov 6, Praha 2.

 Muzeum bylo oficiálně otevřeno 22. 10 1937, při příležitosti IV. Mezinárodního sjezdu pro dějiny reálných a technických věd. V tomto roce bylo vyhověno žádosti zaslané ministerstvu školství a národní osvěty o změnu názvu muzea z původního Muzea člověka na Hrdličkovo muzeum člověka.

 Během válečných let se prohloubily finanční problémy a podle dostupných pramenu přestaly existovat Hrdličkovy fondy.

V 50. letech byly Antropologický ústav a také sbírky Hrdličkova muzea člověka byly přemístěny do podstatně menších  prostor v budově ve Viničné 7. Sbírky muzea získaly výstavní plochu pouhých 128m2.                            

 

Aleš Hrdlička 

* 29.března 1869 v Humpolci - † 5. září ve Washingtonu, D.C.

hrdlička Dr. Aleš Hrdlička

Dr. Aleš Hrdlička, světoznámý antropolog českého původu, se narodil 29. března 1869 v Humpolci, v početné rodině jako prvorozený syn. Již od dětství projevoval přirozenou inteligenci, vnímavost a studijní předpoklady. 

V roce 1881 přijal jeho otec pracovní nabídku ve Spojených státech amerických, kam se následně celá jeho rodina přestěhovala. V tíživé finanční situaci vypomáhá Hrdlička rodině prací v místní továrně, zároveň práci navštěvuje večerní školu a později nastupuje na obchodní akademii (Bussiness College). Po těžkém onemocnění se studuje medicínu na N.Y. Eclectical Medical College, kterou roku 1892 úspěšně dokončil. 

V roce 1894 nastupuje do ústavu pro mentálně postižené v Middletownu, kdese jeho pozornost obrací k antropologii, kterou v letech 1896 - 1898 studuje ve Francii u profesora Manouvriera. Po návratu do USA se věnoval se studiu indiánských kmenů i různých národů ve východní Asii a na základě svých poznatků vyslovil teorii o příchodu původních obyvatel z asijského kontinentu přes Beringovu úžinu. 

V roce 1926 byl za svoji vědeckou činnost vyznamenán od Antropologického královského ústavu Velké Británie a Irska zlatou medailí Huxley Memorial Medal. K příležitosti tohoto ocenění přednesl přednášku „O neandrtálském období člověka“, ve které představil teorii jednotného původu lidstva.

 Během svého života vydal více než 300 vědeckých článků, byl členem mnoha světových vědeckých společností a spolupodílel se na založení časopisu Anthropologie a American Journal of Physical Anthropology.

Dr. Hrdlička zemřel 5. září 1943 ve Washingtonu.

Akce dokumentů