E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů katedry v r. 2011

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J., Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1-16. [Eur. J. Entomol.] IF2011 = 1,061

Horníková L., Man P., Forstová J. (2011): Blue native protein electrophoresis for studies of mouse polyomavirus morphogenesis and interactions between the major capsid protein VP1 and cellular proteins. J. Virol. Methods 178 (1-2): 229-234. [PubMed] IF2011 = 2,011

Kholová J., Hash C.T., Kočová M., Vadez V. (2011): Does a terminal drought tolerance QTL contribute to differences in ROS scavenging enzymes and photosynthetic pigments in pearl millet exposed to drought? Environ. Exp. Bot.. 71 (1): 99-106. [ScienceDirect] IF2011 = 2,985

Kořínková T., Godyn B. (2011): Karyotypes and sex ratios in populations of Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) and Branchipus schaeferri Fischer, 1834 (Anostraca) from Poland. Crustaceana 84(5-6): 707-720. [IngentaConnect] IF2011 = 0,464

Kořínková T., Král J. (2011): Structure and meiotic behaviour of B chromosomes in Sphaerium corneum/S. nucleus complex (Bivalvia: Sphaeriidae). Genetica 139 (2): 155-165. [PubMed]< IF2011 = 2,148

Král J., Kořínková T., Forman M., Krkavcová L. (2011): Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome systems in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43-66. [PubMed] IF2011 = 1,533

Smirnov E., Cmarko D., Kováčik L., Hagen G.M., Popov A., Raška O., Prieto J.L., Ryabchenko B., Amim F., McStay B., Raška I. (2011): Replication timing of pseudo-NORs. J. Struct. Biol. 173 (2): 213-218. [PubMed] IF2011 = 3,406

Váchová L., Palková Z. (2011): Aging and longevity of yeast colony populations: metabolic adaptation and differentiation. Biochem. Soc. Trans.. 39 (5): 1471-1475. [PubMed] IF2011 = 3,711

Váchová L., Šťovíček V., Hlaváček O., Chernyavskiy O., Štěpánek L., Kubínová L., Palková Z. (2011): Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies. J. Cell Biol. 194 (5): 679-687. [PubMed] IF2011 = 10,264

Zhou A.Y., Ichaso N., Adamarek A., Žíla V., Forstová J., Dibb N.J., Dilworth S.M. (2011): Polyomavirus middle T-antigen is a transmembrane protein that binds signalling proteins in discrete subcellular membrane sites. J. Virol. 85 (7): 3046-3054. [PubMed] IF2011 = 5,402

 

Kapitoly v knihách

Holá D. (2011): Brassinosteroids and photosynthesis. In: Hayat S., Ahmad A. (eds): Brassinosteroids: A Class of Plant Hormone. Springer Science + Business Media B.V., Dordrecht-Heidelberg-London-New York, pp. 143-192. [SpringerLink]

Mašek T., Valášek L., Pospíšek M. (2011): Polysome analysis and RNA purification from sucrose gradients. In: Nielsen H. (ed.): RNA. Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology, 703/2). Humana Press / Springer Science + Business Media, New York-Dordrecht-Heidelberg-London, pp. 293-309. [PubMed]

Seydlová G., Čabala R., Svobodová J. (2011): Surfactin: novel solutions for global issues. In: Komorowska M.A., Olsztynska-Janus S. (eds): Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies.  InTech, Rijeka, pp. 305-330. [InTech]

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v češtině)

Ouřadová V., Zikánová B. (2011): Jak funguje droždí? Biologie - chemie - zeměpis 20(1): 17-21.

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v češtině)

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2011): Studium suchovzdornosti kukuřice (Zea mays L.) pomocí vybraných fyziologických charakteristik. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, Bláha L., Hnilička F. (eds), VÚRV v Praze, Praha, pp. 48-51. [PDF]

 

Učebnice, skripta a další výukové texty

Vondrejs V. (2011): Genové inženýrství IV. Karolinum, Praha, 104 pp.

 

Popularizační články ve Vesmíru

Vondrejs V. (2011): Co je to gen? 1. Počátky vývoje pojmu gen. Vesmír 90 (12): 685-687. [Vesmír]

Akce dokumentů