E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů katedry v r. 2010

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Beranová J., Mansilla M.C., de Mendoza D., Elhottová D., Konopásek I. (2010): Differences of cold adaptation of Bacillus subtilis under anaerobic and aerobic conditions. J. Bacteriol. 192 (16): 4164-4171. [PubMed] IF2010 = 3,726

Bumba L., Mašín J., Fišer R., Šebo P. (2010): Bordetella adenylate cyclase toxin mobilizes its β2 integrin receptor into lipid rafts to accomplish translocation across target cell membrane in two steps. PLoS Pathog. 6 (5): e1000901. [PubMed] IF2010 = 9,079

Feketová Z., Mašek T., Vopálenský V., Pospíšek M. (2010): Ambiguous decoding of the CUG codon alters the functionality of the Candida albicans translation initiation factor 4E. FEMS Yeast Res. 10 (5): 558-569. [PubMed] IF2010 = 2,279

Holá D., Benešová M., Honnerová J., Hnilička F., Rothová O., Kočová M., Hniličková H. (2010): The evaluation of photosynthetic parameters in maize inbred lines subjected to water deficiency: Can these parameters be used for the prediction of performance of hybrid progeny? Photosynthetica. 48 (4): 545-558. [SpringerLink] IF2010 = 1,016

Holá D., Rothová O., Kočová M., Kohout L., Kvasnica M. (2010): The effect of brassinosteroids on the morphology, development and yield of field-grown maize. Plant Growth Regul. 61 (1): 29-43. [SpringerLink] IF2010 = 1,630

Honnerová J., Rothová O., Holá D., Kočová M., Kohout L., Kvasnica M. (2010): The exogenous application of brassinosteroids to Zea mays (L.) stressed by long-term chilling does not affect the activities of Photosystem 1 or 2. J. Plant Growth Regul. 29 (4): 500-505. [SpringerLink] IF2010 = 2,066

Huerfano S., Žíla V., Bouřa E., Španielová H., Štokrová J., Forstová J. (2010): Minor capsid proteins of mouse polyomavirus are inducers of apoptosis when produced individually but are only moderate contributors to cell death during the late phase of viral infection. FEBS J. 277 (5): 1270-1283. [PubMed] IF2010 = 3,129

Kholová J., Hash C.T., Kakkera A., Kočová M., Vadez V. (2010): Constitutive water-conserving mechanisms are correlated with the terminal drought tolerance of pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R.Br.]. J. Exp. Bot. 61 (2): 369-377. [PubMed] IF2010 = 4,818

Kholová J., Hash C.T., Kumar P.L., Yadav R.S., Kočová M., Vadez V. (2010): Terminal drought-tolerant pearl millet [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] have high leaf ABA and limit transpiration at high vapour pressure deficit. J. Exp. Bot. 61 (5): 1431-1440. [PubMed] IF2010 = 4,818

Kočová M., Rothová O., Holá D., Kvasnica M., Kohout L. (2010): The effects of brassinosteroids on photosynthetic parameters in leaves of two field-grown maize inbred lines and their F1 hybrid. Biol. Plant. 54 (4): 785-788. [SpringerLink] IF2010 = 1,852

Kořínková T., Morávková A. (2010): Does polyploidy occur in central European species of the family Sphaeridae (Mollusca: Bivalvia)? Centr. Eur. J. Biol. 5 (6): 777-784. [SpringerLink] IF2010 = 0,685

Miller J.A., Carmichael A., Ramirez M.J., Spagna J.C., Haddad C.R., Řezáč M., Johannesen J., Král J., Wang X.P., Griswold C.E. (2010): Phylogeny of entelegyne spiders: Affinities of the family Penestomidae (NEW RANK), generic phylogeny of Eresidae, and asymmetric rates of change in spinning organ evolution (Aranae, Araneoidea, Entelegynae). Mol. Phylogenet. Evol. 55 (3): 786-804. [PubMed] IF2010 = 3,889

Mokrejš M., Mašek T., Vopálenský V., Hlubuček P., Delbos P., Pospíšek M. (2010): IRESite - a tool for the examination of viral and cellular internal ribosome entry sites. Nucleic Acids Res. 38 (Suppl.): D131-D136. [PubMed] IF2010 = 7,836

Nunvář J., Hučková T., Lichá I. (2010): Identification and characterization of repetitive extragenic palindromes (REP)-associated tyrosine transposases: implications for REP evolution and dynamics in bacterial genomes. BMC Genomics 11: 44. [PubMed] IF2010 = 4,206

Petráčková D., Šemberová L., Halada P., Svoboda P., Svobodová J. (2010): Stress proteins in the cytoplasmic membrane fraction of Bacillus subtilis. Folia Microbiol. 55 (5): 427-434. [SpringerLink]> IF2010 = 0,977

Petráčková D., Večer J., Svobodová J., Herman P. (2010): Long-term adaptation of Bacillus subtilis 168 to extreme pH affects chemical and physical properties of the cellular membrane. J. Membr. Biol. 233 (1-3): 73-83. [PubMed] IF2010 = 1,630

Stárková J., Zámostná B., Mejstříková E., Krejčí R., Drabkin H.A., Trka J. (2010): HOX gene expression in phenotypic and genotypic subgroups and low HOXA gene expression as an adverse prognostic factor in pediatric ALL. Pediatr. Blood Cancer 55 (6): 1072-1082. [PubMed] IF2010 = 1,948

Šťovíček V., Váchová L., Kuthan M., Palková Z. (2010): General factors important for the formation of structured biofilm-like yeast colonies. Fungal Genet. Biol. 47 (12): 1012-1022. [PubMed] IF2010 = 3,333

Vopálenská I., Šťovíček V., Janderová B., Váchová L., Palková Z. (2010): Role of distinct dimorphic transitions in territory colonizing and formation of yeast colony architecture. Environ. Microbiol. 12 (1): 264-277. [PubMed] IF2010 = 5,537

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v angličtině)

Čáp M., Palková Z., Váchová L. (2010): How to survive within a yeast colony?: Change metabolism or cope with stress? Commun. Integr. Biol. 3 (2): 198-200. [PubMed]

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2010): Short-term effect of drought on the photosynthetic accumulation of energy in maize. Növénytermelés 59 (Suppl. 1): 489-492. [Növénytermelés]

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v češtině)

Forman M., Král J. (2010): Úvod do biologie sociálních pavouků. Živa 95 (2): 74-78. [Živa]

Forman M., Král J. (2010): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Živa 95 (3): 128-130. [Živa]

Rožnovský L., Orságová I., Petroušová L., Mrázek J., Kloudová A., Kabieszová L., Kůrková J., Pospíšek M. (2010): Opakovaná léčba pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C - vlastní zkušenosti. Klin. Mikrobiol. Infekč. Lék. 16 (2): 73-75. [Pubmed]

Vondrejs V. (2010): Nové možnosti genových manipulací se vyvíjejí paralelně s novými bezpečnostními opatřeními. Živa 95 (3): 104-106. [Živa]

Zikánová B. (2010): Fermentace - námět pro praktické cvičení z biologie. Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 19 (2): 72-74.

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v češtině)

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Rothová O., Kočová M. (2010): Vliv vodního deficitu na obsah sušiny nadzemní biomasy juvenilních rostlin kukuřice. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství (Sborník příspěvků z odborného semináře), Fuksa P. (ed), ČZU v Praze, Praha, pp. 36-41.

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Rothová O., Kočová M. (2010): Změny rychlosti fotosyntézy a transpirace kukuřice v závislosti na působení nízkou teplotou. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010, Hnilička F. et al. (eds), ČZU v Praze, VÚRV, v.v.i., Praha, pp. 127-130. [PDF]

 

Knihy

Vondrejs V. (2010): Otazníky kolem genového inženýrství. Academia, Praha, 136 pp. [Academia]

 

Popularizační články ve Vesmíru

Palková Z., Váchová L. (2010): Svět mnohobuněčných kvasinek. Vesmír 89 (7-8): 461-463. [Vesmír]

Španielová H. (2010): Viry, které uzdravují. Vesmír 89 (3): 180-183. [Vesmír]

Vondrejs V. (2010): Odrůda genově modifikovaných brambor Amflora. Vesmír 89 (6): 392-393. [Vesmír]

Akce dokumentů