E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů katedry v r. 2008

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Beranová J., Jemiola-Rzeminska M., Elhottova D., Strzalka K., Konopásek I. (2008): Metabolic control of the membrane fluidity in Bacillus subtilis during cold adaptation. Biochim. Biophys. Acta - Biomembranes 1778 (2): 445-453. [PubMed] IF2008 = 4,180

Frič J., Marek M., Hrušková V., Holáň V., Forstová J. (2008): Cellular and humoral immune responses to chimeric EGFP-pseudocapsids derived from the mouse polyomavirus after their intranasal administration. Vaccine 26 (26): 3242-3251. [PubMed] IF2008 = 3,298

Holá D., Kutík J., Kočová M., Rothová O. (2008): Low-temperature induced changes in the ultrastructure of maize mesophyll chloroplasts strongly depend on the chilling pattern/intensity and considerably differ among inbred and hybrid genotypes. Photosynthetica 46 (3): 329-338. [SpringerLink] IF2008 = 1,000

Král J., Kováč L., Šťáhlavský F., Lonský P., Ľuptáčik P. (2008): The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi). Genetica 134 (1): 79-87. [PubMed] IF2008 = 1,980

Salava J., Kočová M., Holá D., Rothová O., Nováková K., Chodová D. (2008): Identification of the mechanism of atrazine resistance in a Czech large crabgrass biotype. J. Plant Dis. Prot. Sp. Iss. 21: 101-104. IF2008 = 0,566

Seydlová G., Svobodová J. (2008): Development of membrane lipids in the surfactin producer Bacillus subtilis. Folia Microbiol. 53 (4): 303-307. [SpringerLink] IF2008 = 0,633

Vopálenský V., Mašek T., Horváth O., Vicenová B., Mokrejš M., Pospíšek M. (2008): Firefly luciferase gene contains a cryptic promoter. RNA - Publ. RNA Soc. 14 (9): 1720-1729. [PubMed] IF2008 = 5,018

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v angličtině)

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): The effect of soil drought on gases exchange in the leaves of maize (Zea mays L.). Cereal Res. Commun. 36 (Suppl. 5 II): 895-898. [Cereal Res. Commun.]

Seydlová G., Svobodová J. (2008): Review of the surfactin chemical properties and the potential biomedical applications. Centr. Eur. J. Med. 3 (2): 123-133. [SpringerLink]

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v češtině)

Forstová J., Morávková A. (2008): Viry - všudypřítomní paraziti. Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 17 (4): 169-174.

Forstová J., Morávková A. (2008): Viry - všudypřítomní paraziti (2). Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 17 (5): 217-219.

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): Vliv sucha na rychlost fotosyntézy a transpirace juvenilních rostlin kukuřice. Úroda 2008 (8): 48-49.

Morávková A., Forstová J. (2008) Ribonukleové kyseliny jako katalyzátory biochemických reakcí. Živa 94 (2): 53-56. [Živa]

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v češtině)

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): Vliv půdního sucha na obsah energie juvenilních rostlin kukuřice. In: 30. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Univerzita Pardubice, Pardubice, pp. 133-136.

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): Vliv sucha na rychlost fotosyntézy a transpirace kukuřice. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. ČZU v Praze, VÚRV v.v.i., Praha, pp. 220-224. [PDF]

Hnilička F., Hniličková H., Holá D., Kočová M., Rothová O. (2008): Vliv vodního deficitu na výměnu plynů juvenilních rostlin kukuřice (Zea mays L.). In: Proceedings of the I. Prague Plant Scientific Workshop. ČZU v Praze, FAPPZ, Praha, pp. 38-41.

 

Popularizační články ve Vesmíru

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 1. Náboženství versus genové inženýrství. Vesmír 87 (5): 291. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 2. Poučení z bájí o Prométheovi. Vesmír 87 (6): 363. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 3. Rozruch byl od samého počátku. Vesmír 87 (7): 439. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 4. Ve vývojové linii k člověku vzrůstá nezávislost na vnějších podmínkách. Vesmír 87 (8): 508-509. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 5. Jak genové modifikace snižují závislost lidí na prostředí. Vesmír 87 (9): 576. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 6. Předpokládaná i skutečná ohrožení a obrana proti nim. Vesmír 87 (10): 662. [Vesmír]

Vondrejs V. (2008): Spory kolem genového inženýrství 7. Uvolňování zemědělských plodin do veřejného prostoru. Vesmír 87 (11): 746-747. [Vesmír]

Akce dokumentů