E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabízená témata VŠ kvalifikačních prací

Uvedena jsou témata prací aktuálně vypsaná ve Studijním informačním systému (SIS) hlavními členy Laboratoře (viz níže). Na dalších konkrétních tématech VŠ kvalifikačních prací, která zatím nejsou v SIS, je možné se dohodnout individuálně s různými členy týmu.

Doktorské dizertační práce

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.

Diplomové práce

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.

Bakalářské práce

Doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

RNDr. Hana Španielová, Ph.D.

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D.

Akce dokumentů