E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodické a technické zázemí

Metody používané při výzkumu

  • Běžné molekulárně biologické metody používané při práci s DNA a RNA včetně pokročilejších technik (in situ hybridizace, reverzní membránová hybridizace, RT-qPCR, APOT assay, expresní profilování miRNA, metylační analýzy, NGS) a jejich vyhodnocování
  • Tkáňové kultury
  • Techniky kvantitativní imunohistochemie

 

Vybavení laboratoře

  • PCR laboratoř, cyklery, třepací termobloky
  • Vybavení pro tkáňové kultury – laminární boxy, CO2 inkubátory, centrifugy, mikroskopy
  • Vybavení pro elektroforetickou separaci DNA, RNA – elektroforézy, zdroje, blotovací zařízení
  • Vybavení pro hybridizaci – hybridizační pícka, třepací vyhřívaný blok pro hybridizaci na destičce či sklíčku
  • Vybavení pro kvantitativní patologii

Akce dokumentů