E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodické a technické zázemí

Metody používané při výzkumu

 • DNA imunizace myší genovou pistolí
 • Stanovení imunitních reakcí testy ELISPOT a ELISA a intracelulárním barvením cytokinů
 • Izolace buněk z nádorů a jejich charakterizace průtokovou cytometrií
 • Analýza genové exprese – RT-qPCR, imunobloting, imunofluorescenční barvení
 • Klonování genů a jejich modifikace mutagenezí
 • Inaktivace buněčných genů systémem CRISPR-Cas9

Vybavení laboratoře

 • Gene gun (Bio-Rad) pro biolistickou imunizaci myší DNA vakcínami
 • AutoMACS (Miltenyi Biotec) pro magnetickou separaci buněk
 • GentleMACS octo (Miltenyi Biotec) pro homogenizaci tkání a přípravu jednotlivých buněk
 • Vybavení pro tkáňové kultury – laminární boxy, CO2 inkubátory, centrifugy, mikroskopy
 • Vybavení pro elektroforetickou separaci DNA, RNA a proteinů – elektroforézy, zdroje, blotovací zařízení

Akce dokumentů