E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná spolupráce

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin (Jana Albrechtová, Zuzana Lhotáková, Helena Lipavská, Lukáš Fischer), Praha

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agronomie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin (František Hnilička, Helena Hniličková), Praha

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra genetiky a šlechtění lesních dřevin (Milan Lstibůrek, Ivana Tomášková, Jiří Korecký, Jan Stejskal, Jaroslav Čepl), Praha

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Laboratoř stresové fyziologie (Daniel Haisel, Naďa Wilhelmová), Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Odbor genetiky a šlechtění rostlin (Ilja Tom Prášil, Pavel Vítámvás, Klára Kosová, Milan Urban, Miroslav Klíma), Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie, Laboratoř aplikované mikrobiologie (Tomáš Macek), Praha

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení biomatematiky (Barbora Radochová), Praha

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Laboratoř ekologické fyziologie rostlin (Mirka Šprtová, Otmar Urban), Brno

 

 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Innovation Systems for the Drylands Program, Systems Analysis for Climate Smart Agriculture (Jana Kholová, Vincent Vadez), Patancheru, Indie

Akce dokumentů