E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodické a technické zázemí

Spektrofotometrické měření obsahu chlorofylu

Metody používané při výzkumu

 • Měření různých parametrů fluorescence chlorofylu přímo na listech nebo na listových terčících (fluorescenční indukční křivka včetně OJIP parametrů)
 • Měření indexů spektrální odrazivosti (PRI, NDVI) přímo na listech
 • Polarografické měření rychlosti čisté fotosyntézy a temnotního dýchání na listových terčících
 • Izolace fotochemicky aktivních chloroplastů z listů různých rostlin (včetně jehličnanů) a polarografické nebo spektrofotometrické měření aktivit Fotosystémů I a II (bez/s inaktivovaným OEC), aktivity celého fotosyntetického elektron-transportního řetězce a aktivity Hillovy reakce
 • Spektrofotometrické stanovení obsahu chlorofylů a celkových karotenoidů
 • Spektrofotometrické stanovení obsahu prolinu, peroxidu vodíku, peroxidace membránových lipidů (obsah malondialdehydu), aktivit některých antioxidačních enzymů (kataláza, askorbátperoxidáza)
 • Konduktometrické stanovení indexu poškození buněčných membrán
 • Různé standardní metody analýzy růstu a produkce rostlin
 • Statistické metody umožňující kvantitativní genetickou analýzu v různých systémech křížení (včetně počítačových programů)

 

Vybavení Laboratoře

 • Přenosné fluorometry OS30P (ADC BioScientific) a FluorPen 100a (Photon Systems Instruments) (měření rychlé části křivky indukce fluorescence chlorofylu)
 • PAM fluorometr Walz (měření pomalé části křivky indukce fluorescence chlorofylu)
 • Přenosné měřiče PlantPen PRI a PlantPenNDVI (Photon Systems Instruments)
 • Komůrka pro měření rychlosti čisté fotosyntézy a temnotního dýchání LD2 (Hansatech)
 • Možnost dohodnout gazometrické měření rychlosti čisté fotosyntézy, rychlosti transpirace a vodivosti průduchů pomocí LCpro+ systému (ADC BioScientific)
 • Speciálně konstruované komůrky pro měření fotochemické aktivity izolovaných chloroplastů
 • UV-VIS spektrofotometry Anthelie Advanced 2 (Secomam) a Evolution 201 (ThermoScientific)
 • Konduktometr GRYF 158 (Gryf HB)
 • Automatické měřiče (Testo) teploty a vlhkosti vzduchu, půdních parametrů, ozářenosti aj.
 • Homogenizátory, mikrováhy Sartorius, vertikální 1D elektroforézy, chlazené centrifugy (320 R, Hettich), termobloky, sušárny, hlubokomrazící boxy, klimabox aj.

Akce dokumentů