E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetodické a technické zázemí

Bacillus subtilis - detekce mutátorů (metody)

Metody používané při výzkumu

 • Běžné mikrobiologické metody jsou používané při manipulaci s bakteriálními kulturami (laboratorními kmeny i půdními izoláty) k zajištění přesně fyziologicky definované kultivace.
 • Molekulárně genetické metody jako specifická i nespecifická mutageneze či konstrukce genomových knihoven jsou využívány pro hledání nových genů.
 • Metody genetického inženýrství jsou využívány např. pro vytváření fúzí s reportérovými geny (beta-galaktosidáza, GFP) pro sledování aktivity promotorů in vivo, zahrnují dále klonování, PCR, Southern a Northern blotting.
 • Dále používáme SDS-PAGE (1D i 2D), Western blotting, imunodetekci, qPCR pro sledování úrovní exprese genů a průtokovou cytometrii pro sledování exprese genů v subpopulacích.
 • Světelná, fluorescenční i elektronová mikroskopie jsou další nezbytné techniky v mikrobiologii.
 • Bioinformatická analýza dynamiky genomů u různých kmenů Bacillus subtilis a Stenotrophomonas, a analýza evolučních vztahů u vybraných genetických determinant nám slouží k nacházení různých souvislostí.

 

Vybavení Laboratoře

 • Kultivační zařízení pro malo- i velkoobjemové kultivace bakterií
 • Termocykler
 • Zařízení na horizontální agarózovou elektroforézu
 • 1D SDS-PAGE (+ detekční systémy)
 • Zařízení na Southern, Northern, Western blotting
 • Světelný mikroskop, laminární box, termostaty, centrifugy, hlubokomrazící box aj.
 • Pro ostatní náročnější metodiky je využíváno vybavení biologické sekce.

Akce dokumentů