E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecko-výzkumná spolupráce

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů (Peter Šebo), Praha

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i, Oddělení biofyzikální chemie, skupina biospektroskopie (Martin Hof), Praha

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř diamantových vrstev a uhlíkových nanostruktur (Alexander Kromka), Praha

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Bioorganická a medicinální chemie (Dominik Rejman), Praha

Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Výpočetní chemie (Pavel Jungwirth), Praha

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie (Radomír Čabala), Praha

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky, Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur (Ondřej Kylián), Praha

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Fyzikální ústav, Oddělení biofyziky (Jaroslav Večeř), Praha

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie (Dana Elhottová), České Budějovice

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Laboratoř hormonálních regulací u rostlin (Eva Zažímalová), Praha

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Oddělení tkáňového inženýrství (Evžen Amler), Praha

 

 

Jacobs University Bremen, Faculty of Life Sciences and Chemistry (Roland Benz), Bremen, Německo

Institut Pasteur, Unité de Régulation Immunitaire et Vaccinologie (Claude Leclerc), Paris, Francie

University of Oulu, Department of Physics, NMR Research Group  (Jiří Mareš), Oulu, Finsko

Wydzial Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagiellonski (Kazimierz Strzalka), Kraków, Polsko

Instituto de Biologia Molecular y Cellular de Rosario (Diego de Mendoza), Rosario, Argentina

Akce dokumentů