E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabízená témata VŠ kvalifikačních prací

Uvedena jsou témata prací aktuálně vypsaná ve Studijním informačním systému (SIS) hlavními členy Laboratoře (viz níže). Na dalších konkrétních tématech VŠ kvalifikačních prací, která zatím nejsou v SIS, je možné se dohodnout individuálně s různými členy týmu.

Doktorské dizertační práce

RNDr. Jiří Král, Ph.D.

Diplomové práce

RNDr. Jiří Král, Ph.D.

Bakalářské práce

RNDr. Jiří Král, Ph.D.

Mgr. Martin Forman

Akce dokumentů