E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInstituce podílející se na zajišťování DSP Mikrobiologie a hlavní školitelská pracoviště

Zpět na hlavní stránku studijního programu

Níže uvedený seznam zahrnuje pouze pracoviště, na kterých jsou doktorandi DSP Mikrobiologie školeni nejčastěji. Je možné mít školitele i z jiné laboratoře nebo jiné instituce - v tom případě je však vhodné věc nejdříve prokonzultovat s garantem programu.

Fakulty UK, na kterých je program akreditován

Fakulta Pracoviště častých školitelů našich doktorandů Aktuálně nabízené doktorandské a pracovní pozice

Přírodovědecká fakulta

Katedra genetiky a mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách katedry (na této stránce jsou často uváděny i  nabídky z dalších pracovišť mimo PřF UK)

Volná témata dizertačních prací vypsaná v SIS (většina z těchto témat náleží do DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie - kontaktujte příslušného školitele)

STARS program vypisovaný každoročně PřF UK pro vynikající uchazeče o doktorské studium

1. lékařská fakulta

Ústav imunologie a mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách fakulty

2. lékařská fakulta

Ústav lékařské mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách fakulty

Spolupracující instituce AV ČR

Ústav Pracoviště častých školitelů našich doktorandů Aktuálně nabízené doktorandské a pracovní pozice

Mikrobiologický ústav

Laboratoř molekulární biologie mikrobiálních patogenů

Laboratoř posttranskripční kontroly genové exprese

Laboratoř buněčné biologie infekcí

Laboratoř buněčné signalizace

Laboratoř modulace genové exprese

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Laboratoř biologie sekundárního metabolismu

Laboratoř biotransformací

Laboratoř charakterizace molekulární struktury

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Laboratoř environmentální biotechnologie

Laboratoř genetiky a metabolismu hub

Nabídky doktorských projektú / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Fyziologický ústav

Oddělení membránového transportu

Nabídky doktorských projektů zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Ústav organické chemie a biochemie

Skupina intermembránové proteolýzy a biologické regulace

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Laboratoř anaerobní mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Kromě výše uvedených fakult a institucí se na uskutečňování programu podílejí i školitelé z dalších odborných pracovišť, kde se rozvíjí mikrobiologická tématika, např. Výzkumný ústav rostlinné výroby (výzkumný tým Epidemiologie a ekologie mikroorganizmů) aj.

Akce dokumentů