E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInstituce podílející se na uskutečňování DSP MBBGV a hlavní školitelská pracoviště

Zpět na hlavní stránku studijního programu

Níže uvedený seznam zahrnuje pouze pracoviště, na kterých jsou doktorandi DSP Molekulární a buněčná biologie školeni nejčastěji. Je možné mít školitele i z jiné laboratoře nebo jiné instituce - v tom případě je však vhodné věc nejdříve prokonzultovat s garantkou programu.

Fakulty UK, na kterých je program akreditován

Fakulta Pracoviště častých školitelů našich doktorandů Aktuálně nabízené doktorandské a pracovní pozice

Přírodovědecká fakulta

Katedra genetiky a mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách katedry (na této stránce jsou často uváděny i  nabídky z dalších pracovišť mimo PřF UK)

Volná témata dizertačních prací vypsaná v SIS (některá z těchto témat mohou oborově náležet i do DSP Mikrobiologie - kontaktujte příslušného školitele)

STARS program vypisovaný každoročně PřF UK pro vynikající uchazeče o doktorské studium

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic v rámci BIOCEV

1. lékařská fakulta

BIOCEV 1.LF UK

Ústav biologie a lékařské genetiky

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Ústav imunologie a mikrobiologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách fakulty

Volná témata dizertačních prací vypsaná v SIS

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic v rámci BIOCEV

2. lékařská fakulta

Klinika dětské hematologie a onkologie

Klinika dětské neurologie

Pediatrická klinika

Ústav biologie a lékařské genetiky

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách fakulty

Volná témata dizertačních prací vypsaná v SIS 1

Volná témata dizertačních prací vypsaná v SIS 2

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic v rámci BIOCEV

3. lékařská fakulta

Ústav lékařské genetiky

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie

Ústav patofyziologie

Radioterapeutická a onkologická klinika

 

Spolupracující instituce AV ČR

Ústav Pracoviště častých školitelů našich doktorandů Aktuálně nabízené doktorandské a pracovní pozice

Ústav molekulární genetiky

Oddělení hematoonkologie

Oddělení dynamiky genomu

Oddělení nádorové biologie

Oddělení signální transdukce

Oddělení myší molekulární genetiky

Oddělení virové a buněčné genetiky

Oddělení genomové integrity

Oddělení buněčné a vývojové biologie

Oddělení transkripční regulace

Oddělení biologie nádorové buňky

Oddělení transgenních modelů nemocí

Oddělení biologie RNA

Oddělení mechanismů vývoje pohlavních buněk

Nabídky doktorských projektů zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic / doktorských projektů v rámci BIOCEV

Mikrobiologický ústav

Laboratoř buněčné signalizace (eukaryotická skupina)

Laboratoř modulace genové exprese (nanomedicína)

Laboratoř mikrobiální genetiky a genové exprese

Laboratoř reprodukce buňky (skupina buněčné biologie)

Laboratoř regulace genové exprese

Laboratoř environmentální mikrobiologie

Nabídky doktorských projektú / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Biotechnologický ústav

Laboratoř inženýrství vazebných proteinů

Laboratoř molekulární terapie

Laboratoř genové exprese

Laboratoř buněčného metabolismu

Laboratoř molekulární patogenetiky

Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání

Laboratoř nádorové rezistence

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic / doktorských projektů v rámci BIOCEV

Ústav organické chemie a biochemie

Skupina vyléčení hepatitidy B

Skupina strukturní biologie membrán

Skupina funkčního potenciálu nukleových kyselin

Skupina proteáz lidských patogenů

Skupina virových a mikrobiálních proteinů

Skupina biochemie rostlinných specializovaných metabolitů

Skupina intermembránové proteolýzy a biologické regulace

Skupina virologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Ústav experimentální medicíny

Oddělení funkčního uspořádání biomembrán

Oddělení genetické toxikologie a epigenetiky

Oddělení molekulární biologie nádorů

Oddělení nanotoxikologie a molekulární epidemiologie

Oddělení neurochemie

Oddělení regenerace nervové tkáně

Nabídky doktorských projektů zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Fyziologický ústav

Oddělení bioenergetiky

Oddělení biologických rytmů

Oddělení membránového transportu

Oddělení molekulární fyziologie kosti

Nabídky doktorských projektů zveřejňované v aktualitách ústavu

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Laboratoř genetiky ryb

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Ústav experimentální botaniky

Laboratoř biologie pylu

Nabídky pracovních pozic / doktorských projektů zveřejňované v aktualitách ústavu

Kromě výše uvedených fakult a institucí se na uskutečňování programu podílejí i školitelé z dalších odborných pracovišť z oblasti biomedicíny a molekulární biologie a genetiky, mezi něž patří např.:

Ústav Pracoviště častých školitelů našich doktorandů Aktuálně nabízené doktorandské a pracovní pozice

Ústav hematologie a krevní transfúze

Oddělení molekulární genetiky

Oddělení genomiky

Oddělení imunologie

Oddělení výzkumu genové imunoterapie

Oddělení proteomiky

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Revmatologický ústav

Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky

Oddělení experimentální revmatologie

Nabídky doktorských projektů / pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Endokrinologický ústav

Oddělení molekulární endokrinologie

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Institut klinické a experimentální medicíny

Transplantcentrum

Nabídky pracovních pozic zveřejňované v aktualitách ústavu

Státní zdravotní ústav

Oddělení toxikogenomiky

Nabídky pracovních míst zveřejňované v aktualitách ústavu

Akce dokumentů