E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské práce

Vzhledem k pokynům univerzitního pověřence pro GDPR seznamy bakalářských prací obhájených na naší katedře v minulých letech na těchto stránkách nezveřejňujeme. Níže jsou graficky znázorněny alespoň základní údaje o jejich počtech a školitelích.

Texty recentně obhájených prací lze nalézt v Digitálním repozitáři UK.

Akce dokumentů