E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorandi a diplomanti

V současnosti studující doktorandi a diplomanti:

 

Vzhledem k pokynům univerzitního pověřence pro GDPR seznamy studentů aktuálně studujících na naší katedře na těchto stránkách nezveřejňujeme. Níže jsou graficky znázorněny alespoň hlavní údaje o těchto studentech.

Interní i externí doktorandi

(studenti doktorských studijních programů "Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie" a "Mikrobiologie", kteří téma své doktorské práce řeší buď přímo na katedře genetiky a mikrobiologie, nebo na spolupracujících externích pracovištích, případně i studenti jiných doktorských studijních programů na PřF UK, jejichž školitel je zaměstnancem katedry)

Interní i externí diplomanti

(studenti navazujících magisterských studijních oborů "Molekulární biologie, genetika a virologie" a "Mikrobiologie", kteří téma své diplomové práce řeší buď přímo na katedře genetiky a mikrobiologie, nebo na spolupracujících externích pracovištích, případně i studenti jiných magisterských studijních oborů, jejichž školitel je zaměstnancem katedry)

 

 

 

 

Akce dokumentů