E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+

pro akademický rok 2021-2022 (uzávěrka přihlášek: 5.3.2021)

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro bakalářské , magisterské i postgraduální studenty!

 

Katedra genetiky a mikrobiologie vypisuje podzimní kolo výběrového řízení pro studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok 2021-2022. Uzávěrka přihlášek je 5.3.2021

Je velmi pravděpodobné, že v září bude vyhlášeno podzimní kolo konkursu pro výjezdy v letním semestru 2022.

 

Naše smlouvy (koordinátorem smluv označených *: je RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.):

University of Vienna – Rakouská republika * (pouze pro magisterské studenty)

Universidad Complutense de Madrid  - Španělské království *

Universita Degli Studi di Firenze - Italská republika  *

TU Dresden, Centrum of Biotechnology – SRN *

Vilnius University, Faculty of Sciences – Litva *

Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Sciences – Litva *

Universitat Autonoma de Barcelona -- Španělské království * (možnost i praktické stáže)

J. Selye University Komárno – Slovensko (koordinátor smlouvy: RNDr. Jiří Král, Ph.D.)

Cardiff University, Faculty of Sciences – UK* (smlouva pro praktické stáže se School of Biological Sciences, předběžně nabídnutá s Faculty of Medicine)

 

Je možné založit i nové smlouvy pro praktickou stáž – zejména ve spolupráci s Vašimi školiteli

Studenti 2. ročníku magisterského studia mohou uvažovat o praktické stáži pro absolventy – návrat do 12 měsíců po ukončení studia.

 

Uzávěrka přihlášek na naší katedře je 5. 3. 2021

Přihlásit se můžete max. na 3 různé university, včetně těch, které jsou koordinovány jinými katedrami. Podle výsledku nominačního kola se rozhodnete (do 26.3.2021), na kterou universitu pojedete. Výběr university zvažujte podle svých jazykových možností, např. Universita ve Vídni i Drážďanech vyžaduje znalost němčiny, ve Florencii se při přípravě studijního plánu bez italštiny neobejdete.

V případě zájmu o praktickou stáž v Cardiffu a ev. v Barceloně si zjistěte, u kterého školitele byste rádi pracovali. Na praktické stáže není striktní deadline.

I v případě, že vyjedete na smlouvu jiné katedry, musí Váš studijní plán schválit garant oboru / programu, který studujete, resp. budete studovat v příštím roce. Zároveň to, prosím, sdělte mně – tedy na adresu: misnovak@natur.cuni.cz, jsem zodpovědná za úplnost Vaší přihlášky před podpisem garantem programu.

Přihlášku na studijní pobyt doručte koordinátorovi příslušné katedry. Termíny konkursů se mohou lišit – zjistěte si je VČAS.

V přihlášce uveďte:

 • jméno, příjmení
 • obor a ročník studia v době podání přihlášky
 • motivační dopis – viz níže (v angličtině)
 • vypočtený průměr studijních výsledků během dosavadního studia v bakalářském i magisterském programu (Přihláška studentů s průměrem nad 2.5 nebude doporučena k udělení stipendia).
 • kontaktní údaje (platnou e-mailovou adresu, adresu pro korespondenci, telefon)
 • úroveň relevantních jazykových znalostí (ve kterém jazyce máte v úmyslu navštěvovat přednášky: pouze s angličtinou nevystačíte). Přednost mají studenti, kteří mohou doložit své znalosti certifikátem.
 • seznam předmětů, o které máte zájem, které jste si nalezl(a) na stránkách zahraniční školy. Ke každému předmětu si dohledejte anotaci, sylabus, způsob hodnocení, počet kreditů, jazyk výuky. Předpokládaný počet přednášek -4/ semestr (podle rozsahu upravte)
 • U studentů magisterského studia (platí i pro studenty 1.ročníku v příštím akademickém roce) schvaluje výjezd, včetně studijního plánu, také jejich školitel.
 • Pokud chcete splnit část své diplomové (bakalářské) práce na zahraniční škole, předložte též souhlasné stanovisko vedoucího diplomové (bakalářské) práce s vymezením, kterou část uvedené práce budete zpracovávat v zahraničí)
 • Povinný seminář lze nahradit jinou přednáškou, je to nutné uvést v návrhu studijního plánu předem.

Kvalita přípravy Vaší přihlášky rozhoduje o pořadí, ve kterém budete doporučeni (y) k získání stipendia.

Informace o přípravě přihlášky a dalším postupu najdete na: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

Kromě přihlášky na katedru je třeba vyplnit i webovou přihlášku (datum otevření webové aplikace 15.2.2021).

 

Příprava studijního plánu:

na webu si vyhledejte interinstitucionální dohodu, kde je uvedena i webová adresa University, kde jsou uvedeny jejich studijní plány (obdoba SIS).

Pro magisterské studenty je nezbytné získat 15 kreditů, optimálně 30.

Studijní plány se vyplňují na 2 různých formulářích: interním fakultním a EU-formuláři (angličtina). Informace v obou formulářích se musí shodovat! Mezi předměty v tabulce 2 a jejím ekvivalentu, tabulce B mohou být pouze volitelné předměty.

Příprava je časově náročná, často vyžaduje i dopisování s vybranou universitou.
 

 

Jednostránkový motivační dopis by měl obsahovat:

 • Proč jste si vybrali danou univerzitu/destinaci.
 • Jak studium na dané univerzitě přispěje k řešení Vaší diplomky a studia vůbec.
 • Jaké máte pro studium na dané univerzitě předpoklady (např. návaznost na již absolvované předměty na domácí univerzitě, jazykové předpoklady atd.)

S formálními záležitostmi spojenými s podáním přihlášky Vám ráda pomohu, dohodněte si předem termín schůzky ( i online)

 

Letos změna: Všechny podklady odešlete e-mailem!

 V Praze 13.1.2021                                       

RNDr. Michaela Schierová, PhD. (kontakt: misnovak@natur.cuni.cz)

Publikováno: Středa 13.01.2021 15:40

Akce dokumentů