E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolná pozice odborného asistenta na 3. LF UK

Oddělení buněčné a molekulární biologie Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

přijme na pozici odborného asistenta (předpoklad Ph.D.), popř. asistenta (předpoklad brzkého ukončení doktorandských studií), absolventa VŠ relevantních biologických oborů (nejlépe absolvent Přírodovědecké fakulty). Předpokládá se schopnost výuky i v anglickém jazyce a laboratorní praxe doložená publikačními výstupy.

Problematiky experimentálně řešené na oddělení se týkají molekulárních mechanismů indukce apoptózy u nádorových buněk a pankreatických beta buněk, rezistence nádorových buněk, vlivu polutantů na pankreatické beta buňky a regulace metabolismu železa zejména ve vztahu k nádorovým buňkám a pankreatickým beta buňkám.

 

Kontaktní osoba: prof. Jan Kovář, tel.: 267 10 2658, mobil: 774 024 111, e-mail: jan.kovar@lf3.cuni.cz

Publikováno: Pátek 16.10.2020 05:00

Akce dokumentů