E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentské žádosti o podporu mobility

Informace pro studenty - žadatele o podporu z Fondu mobility

Před podáním žádosti o podporu Fondu mobility UK je nutné zvážit, jestli vůbec máte šanci. Proto rozhodně prostudujte pokyny pro žadatele (http://www.cuni.cz/UK-380.html) a podívejte se na aktuální priority (http://www.cuni.cz/UK-357.html). Abyste nepodávali neakceptovatelné přihlášky, zde je pár tipů (kurzívou uvedené citáty jsou z rektorátních pokynů pro žadatele).

Nezapomeňte si také včas zajistit všechny potřebné doklady (např. doporučení školitele, pozvání apod.) v patřičné formě.

Potvrzení z hostitelského pracoviště, že vás jsou ochotni přijmout, nemůže být formou pouhého e-mailu! (Naštěstí už konečně na rektorátu nepožadují papírové originály, stačí, když máte k dispozici dostatečně kvalitní sken podepsaného dopisu, ideálně na hlavičkovém papíře).

 

O co nemá smysl žádat:

 • o účast na konferenci („Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na různých konferencích“).
  Na aktivní účast na konferencích ale můžete s výhodou využít podporu Nadání Hlávkových (přispějí na cestovní náklady).
 • o podporu krátkodobého pobytu („Očekává se, že kratší než měsíční pobyt neposkytne dostatečný přínos, aby byl Fondem mobility financován“).
  Pokud chcete někam na „téměř měsíc“, zvažte prodloužení pobytu o pár dní, abyste na podporu fondu snáz dosáhli. Pokud chcete někam na týden, musíte sehnat prostředky z jiných zdrojů. (Pozor, Nadání Hlávkových v případě výzkumných pobytů také obvykle očekává alespoň měsíční cestu!)
 • o výjezd, který se bude konat velmi brzy po termínu odevzdání žádostí („Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu.“).
  O podpoře rozhoduje rada FM třeba měsíc po odevzdávání žádostí na fakultě, pokud tou dobou už většina pobytu v cizině proběhla, finance přiděleny nebudou.

Kdy máte jen relativně malé šance:

 • pokud jste začínající bakalářští studenti („Větší pravděpodobnost úspěchu mají výjezdy počínaje prvním ročníkem dvouletého magisterského programu nebo čtvrtým ročníkem pětiletého magisterského programu. Přinejmenším do té doby by si student teprve měl hledat zaměření studia.“)
 • pokud plánujete jet pouze na krátký, několikadenní kurs, kde se budete něco „jen“ učit (sice by se to mohlo vejít do kategorie „účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí“, ale preferovány jsou spíše akce delší či s aktivním podílem účastníka)
 • pokud akce nespadá pod priority příslušného akademického roku (http://www.cuni.cz/UK-357.html). Např. sice můžete zkusit požádat o podporu účasti na summer school, ale pokud dotyčný rok není „účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů“ prioritu, je bohužel velká šance, že vaše žádost nebude podpořena.

Jak odhadnout náklady:

Pokud jsou deklarované náklady na pobyt přehnaně vysoké (např. odhadované cestovné zjevně převyšuje náklady na letenku ekonomickou třídou, náklady na stravné během několikaměsíčního pobytu odpovídají plným dietám, odhad ceny ubytování naznačuje, že plánujete pobývat čtyřhvězdičkovém all inclusive hotelu s výhledem na moře), může být vaše žádost zcela zamítnuta. Proto plánujte náklady s rozmyslem, ale pochopitelně přiměřené.

 • náklady na cestovné jsou celkem zřejmé, lze sem zahrnout i náklady na místní dopravu
 • ubytování by nemělo cenově odpovídat čtyřhvězdičkovému hotelu; zejména při delších pobytech je vhodné získat představu o cenách ekonomického ubytování (kolej, sdílené ubytování v privátu apod.) a toto si posléze zajistit
 • stravné rozhodně nevypočítávejte z diet dle vyhlášky („Výpočet finančních požadavků na základě platných diet pro pobyty v zahraničních zemích není považován za vhodný. Obecně jsou přidělovány nižší částky, odpovídající úspornému stylu života.“), náklady ve většině zemí při dlouhodobějších pobytech nejsou zdaleka tak vysoké a neočekává se, že chodíte každý den do restaurací. Rámcový výpočet lze provést např. jako poloviční podíl z diet.
 • ostatní náklady mohou typicky zahrnovat poplatky za mezinárodní studijní nebo odborné akce (pokud o ně žádáte)
Publikováno: Čtvrtek 27.04.2017 13:10

Akce dokumentů