E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba doktorské dizertační práce Mgr. Martiny Hálové

Čas 18.09.2019
od 09:00 do 10:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze zve všechny zájemce na obhajobu doktorské dizertační práce Mgr. Martiny Hálové "Role sestřihových faktorů v regulaci genové exprese – vztah sestřihu a transkripce v Saccharomyces cerevisiae".

Obhajoba se koná ve středu 18. září 2019 od 9:00 v seminární místnosti katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK (místnost P11, přízemí vpravo, budova Viničná 5), Praha 2 - Nové Město.

Práce vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, katedře buněčné biologie., pod vedením školitele doc. RNDr. Petra Folka, CSc., a konzultanta doc. RNDr. Františka Půty, CSc., a je obhajována v rámci studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (čtyřleté studium).

Práce bude pět dní před obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude v této době k nahlédnutí u předsedkyně komise D. Holé.

Publikováno: Pondělí 27.05.2019 12:50

Akce dokumentů