E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoba doktorské dizertační práce Mgr. Antonína Brože

Čas 25.09.2017
od 09:00 do 10:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze zve všechny zájemce na obhajobu doktorské dizertační práce Mgr. Antonína Brože "Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts and mesenchymal stromal cells on biocompatible nanomaterial surfaces".

Obhajoba se koná v pondělí 25. září 2017 od 9:00 v seminární místnosti katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK (místnost P11, přízemí vpravo, budova Viničná 5), Praha 2 - Nové Město.

Práce vznikla na Ústavu dědičných a metabolických poruch 1.LF UK, pod vedením školitelky doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčové, Ph.D., a je obhajována v rámci studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (čtyřleté studium)

Práce je vystavena v Knihovně biologie (Viničná 7, 1. patro, Praha 2 - Nové Město).

Publikováno: Čtvrtek 29.06.2017 13:40

Akce dokumentů