E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka Ph.D. projektů na 3. LF UK

Ph.D. projects offered at the Third Faculty of Medicine, Charles University

Oddělení buněčné a molekulární biologie Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK přijme Ph.D. studenty na následující projekty:

  • Molekulární mechanismy rezistence nádorových buněk k chemoterapeutikům

  • Molekulární mechanismy regulace funkce a viability pankreatických beta buněk

  • Molekulární mechanismy vlivu akumulace železa na funkci kritických tkání

Podrobnější anotaci uvedených projektů můžete získat na kontaktním e-mailu. Nabídka se týká studentů jak s relevantním přírodovědným, tak s lékařským vzděláním.

Ke stipendiu v rámci prezenčního studia nabízíme 0,5 úvazku na oddělení.


Kontakt:
Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Oddělení buněčné a molekulární biologie ÚBBMB
3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
e-mail: jan.kovar@lf3.cuni.cz
tel.: 267 10 2658

 

 

Division of Cell and Molecular Biology, Department of Biochemistry, Cell and Molecular Biology., Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague will admit Ph.D. students for following projects:

  • Molecular mechanisms of the resistance of cancer cells to chemotherapeutics

  • Molecular mechanisms of the regulation of function and viability of pancreatic beta cells

  • Molecular mechanisms of the effect of iron accumulation on the function of critical tissues

Detailed annotation of presented projects can be obtained at the contact e-mail. The offer is valid for students graduated in relevant natural sciences as well as medicine.

We offer half-time appointment together with stipend.

 

Contact:
Prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Division of Cell and Molecular Biology
Third Faculty of Medicine, Charles University, Ruska 87, Prague 10
e-mail: jan.kovar@lf3.cuni.cz
tel.: 267 10 2658

Přiložený soubor: Kovar - CZ.pdf
Další soubor: Kovar - ENG.pdf
Publikováno: Středa 29.03.2023 10:45

Akce dokumentů