E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKurz Mikroskopické metody v biomedicíně

Čas 17.10.2022   00:00
21.10.2022   00:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Ústav molekulární genetiky AV ČR spolu s výzkumnou infrastruktorou Czech-BioImaging Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíně, který se uskuteční v Praze v termínu 17. – 21. 10. 2022.

Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie. Program kurzu je každoročně aktualizován tak, aby odrážel nové trendy v oboru světelné mikroskopie. Náplní kurzu jsou obecné metody a základní přístupy v mikroskopii, ale také nejmodernější techniky, jako je superrezoluční mikroskopie, rychlé konfokální snímání pomocí mikroskopie rotujícího disku nebo light sheet mikroskopie a zobrazování celých živých organismů.

Předmětem kurzu je úvod do světelné i elektronové mikroskopie s pevným teoretickým zázemím rozšířeným mnoha praktickými prezentacemi. Přednášky i praktická cvičení jsou vyučovány odborníky a vědci z oboru nebo odborníky z předních mikroskopických firem.

Kurz je určen především pro doktorandy a mladé vědce v biomedicínských oborech. Řada doktorských komisí tento kurz počítá jako plnění studijních povinností studenta.

Kurz bude vyučován v angličtině.

Bližší informace a přístup do registračního formuláře najdete na stránkách kurzu zde  

 

 

 

Dear Colleagues, 

The Institute of Molecular Genetics ASCR together with the research infrastructure Czech-BioImaging would like to invite you to attend the course “Microscopy methods in biomedicine”, which will be held on 17. – 21. 10. 2022 in Prague.

The five-day theoretical course with practical demonstrations and exercises, is intensively devoted to modern methodologies of light and electron microscopy. The program of the course is every year updated to reflect new trends in the light microscopy field. The course covers general methods and fundamental approaches in microscopy and also cutting edge techniques like super-resolution light microscopy, fast confocal spinning disc acquisition or lightsheet microscopy and imaging of whole living organisms.

The course is intended for PhD students and young researchers in the biomedical fields. The course is taught in English.

For more information and registration please visit the course's webpage here

Publikováno: Čtvrtek 28.07.2022 09:10

Akce dokumentů