E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce

Vážené studentky a studenti,

v přiloženém souboru Vám předkládáme souhrn nejrůznějších doporučení a pokynů, jak co nejlépe připravit diplomovou práci k obhajobě na naší katedře. Doporučení se týkají spíše formální stránky práce (odborná kvalita práce je věcí především Vás a Vašeho školitele) a vycházejí z dlouholetých zkušeností pracovníků naší katedry. Věříme, že Vám tento souhrn pomůže vyrovnat se s většinou problémů a otázek formálního charakteru, s kterými se při psaní práce setkáte. Doporučujeme vám si text přečíst celý, nicméně vzhledem k jeho délce je na konci připojen interaktivní rejstřík, který by vám měl pomoci k rychlému vyhledání konkrétních témat.

Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce k obhajobě na katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze aneb Jak na to?

 

 !!! Důležité - nová podoba titulní strany - verze v češtině a v angličtině !!!

Předepsanou podobu titulní strany diplomové práce si můžete stáhnout ve formě doc souboru zde.

Text prohlášení studenta o zpracování práce si můžete stáhnout ve formě doc souboru zde.

Podle zásad používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy je jedinou variantou grafické podoby znaku UK povolenou pro použití na bakalářských, diplomových, rigorózních nebo habilitačních pracích Varianta III. Ke stažení tento znak najdete zde.

 

 

 

Pro studenty katedry genetiky a mikrobiologie jsme připravili také stručný popis průběhu obhajob diplomových a bakalářských prací na naší katedře. V případě nejasností se obracejte na RNDr. Michaelu Schierovou, Ph.D. (diplomové práce; misnovak@natur.cuni.cz) nebo RNDr. Tomáše Maška, Ph.D. (bakalářské práce; tomas.masek@natur.cuni.cz).

Publikováno: Pátek 28.04.2017 21:05

Akce dokumentů