E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena děkana PřF UK za vynikající závěrečnou práci v doktorském programu

Absolventka DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D., získala Cenu děkana PřF UK za vynikající závěrečnou práci v doktorském studijním programu

Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D.,  je absolventkou doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Dizertační práci na téma Defects in DNA repair and RNA metabolism associated with human neurological disorders pod vedením školitelky RNDr. Hany Hanzlíkové, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, obhájila 31.1.2022. Práce se zabývá rolí proteinu BRAT1 (s BRCA1 asociovaný ATM aktivátor-1) v buňkách lidí trpících neurodegenerativními onemocněními. Výsledky ukázaly, že interakce BRAT1 s Integrator komplexem je významná pro štěpení a maturaci celé řady nekódujících RNA a není tedy na transkripční úrovni, jak se předpokládalo, ale až na úrovni posttranskripční. Práce přinesla zásadní poznatky o molekulárním mechanizmu působení tohoto proteinu, které mohou posléze přispět k vývoji nových terapeutických postupů při léčbě neurodegenerativních poruch. Kvalita práce je zřejmá i z publikací Dr. Cihlářové v prestižních vědeckých časopisech (Nature Communications, Molecular Cell, Neurology-Genetics), z nichž některé již mají vysokou citovanost.

Cena byla předána děkanem PřF UK, prof. Jiřím Zimou, na Předvánočním koncertě PřF UK 7. prosince 2022 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/ceny-dekana/

Publikováno: Pátek 09.12.2022 09:10

Akce dokumentů