E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+
pro bakalářské, magisterské i postgraduální studenty! Uzávěrka přihlášek 8.3.2023
Odborný seminář katedry genetiky: letní semestr 2022/23
Program na únor
Obhajoby doktorských dizertačních prací DSP MBBGV - zimní termín akademického roku 2022/2023
Státní doktorské zkoušky DSP MBBGV - zimní termín akademického roku 2022/2023
Cena děkana PřF UK za vynikající závěrečnou práci v doktorském programu
Absolventka DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Mgr. Zuzana Cihlářová, Ph.D., získala Cenu děkana PřF UK za vynikající závěrečnou práci v doktorském studijním programu
PrF-UK-logo.gif
MZCR-logo.gif
Čestné uznání ministra zdravotnictví pro tým dr. Ruth Tachezy
CELSA.gif
Vedoucí naší katedry, dr. Ruth Tachezy, získala Cenu CELSA 2022
Nabídka dizertační práce na téma "SUCLG2 as a new tumor suppressor affecting mitochondrial metabolism"
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární terapie
Nabídka diplomových prací na téma "Regulated protein degradation in cancer development and therapy"
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Oddělení nádorové biologie
Semináře katedry genetiky a mikrobiologie v ZS 2022/2023
pozvanka-gsgm2022-print.pdf
erasmus-logo-930x465.jpg
erasmus-logo-930x465.jpg
Bc student plakat-1.pdf
Publikační aktivita členů a studentů katedry
Včetně odkazů na stránky s novější i starší publikační aktivitou katedry
Logo-GSGM.gif
Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry genetiky a mikrobiologie
Studentské žádosti o podporu mobility
Informace pro studenty - žadatele o podporu z Fondu mobility
Přístupy k elektronickým knihám, databázím apod.

Akce dokumentů