E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského oboru NGEMOVI - zimní termín akademického roku 2020/2021
Státní doktorské zkoušky studijního programu MBBGV - zimní termín akademického roku 2020/2021
Obhajoby doktorských dizertačních prací studijního programu MBBGV - zimní termín akademického roku 2020/2021
Obhajoby diplomových prací navazujícího magisterského oboru NGEMOVI - zimní termín akademického roku 2020/2021
Obhajoby bakalářských prací na katedře genetiky a mikrobiologie - zimní termín akademického roku 2020/2021
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+
pro akademický rok 2021-2022 (uzávěrka přihlášek: 5.3.2021)
Volná pozice odborného asistenta na 3. LF UK
Oddělení buněčné a molekulární biologie Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Publikační aktivita členů a studentů katedry
Včetně odkazů na stránky s novější i starší publikační aktivitou katedry
Semináře katedry genetiky a mikrobiologie v ZS 2020/2021
Volitelný předmět Stem Cells and Regenerative Medicine
z nabídky 1.LF UK - pro zájemce o hlubší poznání patofyziologie člověka (z řad pregraduálních i postgraduálních studentů)
STEM CELLS 2020-21 announcement.pdf
Klara-Grantz-Saskova.gif
Zadrazil-fotka.gif
palkova_zdena-square100.jpg
Foto Zdena Palkova.jpg
Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce
Nabídka kurzu pro doktorandy
Vědecké důkazy v medicině. Vyhledávání a kritické hodnocení validity.
Navazující magisterské studium na katedře genetiky a mikrobiologie
Nově akreditované studijní programy od r. 2020/2021
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry genetiky a mikrobiologie
Studentské žádosti o podporu mobility
Informace pro studenty - žadatele o podporu z Fondu mobility
Přístupy k elektronickým knihám, databázím apod.

Akce dokumentů