E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
CELSA.gif
Vedoucí naší katedry, dr. Ruth Tachezy, získala Cenu CELSA 2022
Obhajoba doktorské dizertační práce Dariy Rapoport (DSP Mikrobiologie)
Nabídka dizertační práce na téma "SUCLG2 as a new tumor suppressor affecting mitochondrial metabolism"
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární terapie
Nabídka diplomových prací na téma "Regulated protein degradation in cancer development and therapy"
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Oddělení nádorové biologie
Semináře katedry genetiky a mikrobiologie v ZS 2022/2023
Navazující magisterské studium na katedře genetiky a mikrobiologie - nový studijní program v angličtině
Parasitology and Infection Biology
pozvanka-gsgm2022-print.pdf
erasmus-logo-930x465.jpg
erasmus-logo-930x465.jpg
Nabídka pracovních pozic (odborný pracovník, postdok, PhD student)
Laboratoř intermembránové proteolýzy a biologické regulace (UOCHB AV ČR, v.v.i.)
Nabídka bakalářské/diplomové práce
Laboratoř biologie RNA, Ústav molekulární genetiky AV ČR
Bc student plakat-1.pdf
Nabídka tématu na bakalářskou (případně i diplomovou) práci - student se zájmem o virologii
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení virové a buněčné genetiky
Publikační aktivita členů a studentů katedry
Včetně odkazů na stránky s novější i starší publikační aktivitou katedry
Logo-GSGM.gif
Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce
Návod na vygenerování přístupového hesla do SIS pro externí spolupracovníky katedry genetiky a mikrobiologie
Studentské žádosti o podporu mobility
Informace pro studenty - žadatele o podporu z Fondu mobility
Přístupy k elektronickým knihám, databázím apod.

Akce dokumentů